Новини


Второ мултипликационно събитие по проект DRAGGING

Нови бизнес възможности предлага проектът DRAGGING на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (АРРБЦМСП). „Все по-силна става връзката между местната администрация и социалните организации с помощта на проекта DRAGGING, подпомагащ предприемачеството с публичната администрация“ – сподели изпълнителният директор на АРРБЦМСП, Велизар Петров, по време на второто мултипликационно събитие по проекта. То се проведе на 28 февруари 2024 г. пред над 40 представители на областни и общински администрации, обществени институции, неправителствени организации, регионални центрове на социалната и солидарна икономика към министерство на труда и социалната политика, хората в риск от изключване.

Бяха представени дейностите и крайните продуктите по проекта:

  • Доклад относно потребностите от обучение на хората с риск от изключване;
  • Доклад за курсовете за обучение по предприемачество на ниво Европейски съюз;
  • Бизнес ръководство – учебна програма за обучение на лица при риск от социално изключване;
  • Модул 1: Въведение в гъвкавите методологии за проектиране на бизнес модели;
  • Модул 2: Бизнес стратегия и маркетингов план;
  • Модул 3: Управление на персонала;
  • Модул 4: Обществени поръчки;
  • Модул 5:  Финанси.

Към всеки модул има разработен въпросник за проверка на наученото.