News


13-14 Октомври 2022
2-ра транснационална партньорска среща в Пловдив, България

Втората транснационална среща в рамките на проект DRAGGING е зад гърба ни. Този път посетихме Пловдив (България), за да обсъдим с нашите партньори по-нататъшни действия за укрепване на сътрудничеството между местните власти и третия сектор. Също така планирахме срещи на експерти, които ще се проведат от всеки партньор през ноември и декември 2022 г.

Обсъдихме подробно начина на провеждане на срещите с представители на местната власт, третия сектор и бизнеса и прецизирахме рамката за фокус групови интервюта, която ще ни позволи да събираме данни по структуриран начин.

Докладът от срещите с нашите заинтересовани страни ще бъде достъпен скоро на нашия уебсайт. След срещата нашите домакини от България ни отведоха на интересна вечерна разходка из града. Имахме възможност не само да видим останките от древни сгради, но и да опитаме местната кухня и да се опознаем по-добре.