Новини


11-12 януари 2023 г
3-та транснационална партньорска среща във Варшава, Полша

За третата транснационална среща партньорите бяха поканени да посетят Варшава (Полша).

Срещата се фокусира върху напредъка в развитието на пазара на бизнес идеи, включително актуализации от провеждането на национални фокус групи със заинтересовани страни.

Ние също разработихме формата и функциите на структурата на Интернет базираната платформа и различните потребителски роли, позволяващи на посетителите да обменят идеи, да разглеждат бизнес идеите и да се включат в менторския процес, чийто проект също беше представен по време на срещата.

Атмосферата на работната група също беше шанс да усъвършенстваме нашите инструменти за анализ на нуждите от обучение. Събраните данни ще бъдат отправна точка за структуриране на съдържанието на курса в отговор на идентифицираните пропуски в знанията в нашите целеви групи.

През втория ден прекарахме известно време в разговори около дейностите по разпространение и най-ефективния начин за наблюдение на всички наши усилия. След срещата на първия ден домакините поканиха гостуващи партньори да опитат полската кухня, където дискусиите продължиха в приятелска атмосфера.