Новини

Проектът DRAGGING

Проектът DRAGGING

Проектът DRAGGING Проектът DRAGGING е резултат от сътрудничеството на 5 партньора от 4 европейски страни, ангажирани да се справят с финансовата и COVID кризи, в контекста на намаляващите приходи на неправителствения сектор. Партньорството на проект DRAGGING с гордост представя новата интернет страница на проекта: www.draggingproject.eu Чрез…