Aktualności

Czwarte Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w Virginii, w Irlandii

Czwarte Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w Virginii, w Irlandii

Projekt Dragging nabiera tempa. Z fazy koncepcyjno-badawczej przechodzimy do realizacji działań pilotażowych. Spotkanie partnerstwa projektowego w Virginii, uroczej miejscowości w Irlandii, gdzie ma siedzibę jeden z partnerów The Rural Hub, było doskonałą okazją do czynienia dalszych ustaleń.
Trzecie Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w Warszawie, w Polsce

Trzecie Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w Warszawie, w Polsce

Na trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu DRAGGING Partnerzy zostali zaproszeni do odwiedzenia Warszawy (Polska). Spotkanie koncentrowało się na postępach w rozwoju Bazy Pomysłów Biznesowych, w tym na relacjach z prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych z interesariuszami projektu.
Projekt DRAGGING na Europejskim Forum Ekonomicznym Łódzkie 2022

Projekt DRAGGING na Europejskim Forum Ekonomicznym Łódzkie 2022

Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2022 odbył się panel „Przedsiębiorcy społeczni – (nie)zwykłe firmy na łódzkim rynku”. Przedstawicielka PCG Ewa Rogalska aktywnie uczestniczyła w dyskusji i miała okazję do zaprezentowania celów i aktywności w projekcie DRAGGING.