Rezultaty

Szkolenie online​

Kurs ma na celu dostarczenie podstawowych kompetencji i umiejętności w zakresie narzędzi cyfrowych i tematów związanych z przedsiębiorczością i zarządzaniem biznesem. Główną ideą jest zapewnienie wsparcia, które pomoże wrażliwym przedsiębiorcom zarządzać własnymi mikrofirmami. Obejmie moduły dotyczące zarządzania personelem oraz tworzenia korzystnych warunków ludzkich i zawodowych. Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną przetestowane i zweryfikowane. Podejście dostosowane do potrzeb i komplementarność z innymi istniejącymi metodologiami inkubacji uczynią ten kurs innowacyjnym i skutecznym narzędziem.

https://marketplace.draggingproject.eu/training

  • Zapewnienie mentoringu organizacjom pozarządowym i osobom zagrożonym wykluczeniem
  • Zapewnienie podstawowych kompetencji i umiejętności w zakresie narzędzi cyfrowych i tematów związanych z przedsiębiorczością i zarządzaniem biznesem
  • Wsparcie w uruchamianiu i zarządzaniu mikrofirmami,
  • Organizacje pozarządowe
  • Podmioty ekonomii społecznej​
  • Nowi przedsiębiorcy reprezentujący grupy zagrożone wykluczeniem

Zostaną zorganizowane grupy fokusowe z organizacjami pozarządowymi pracującymi z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji oraz wykorzystane zostaną kwestionariusze w celu określenia potrzeb szkoleniowych osób zagrożonych wykluczeniem. Zostanie utworzony raport podsumowujący wyniki. Zostanie opracowana analiza i raport na temat kursów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości w Europie. Podręcznik biznesowy i treści szkoleniowe zostaną przetestowane i ocenione z nowymi przedsiębiorcami i mentorami wybranymi w ramach projektu. Powstanie platforma internetowa i połączona z bazą pomysłów biznesowych. Treść kursu będzie dostępna w formacie wiki.