Rezultaty

Baza pomysłów biznesowych

Rynek pomysłów będzie miał pozytywny wpływ na sferę publiczną i prywatną: pozwoli firmom identyfikować i rozwijać możliwości biznesowe, które odpowiadają niszom i potrzebom ich sektora. Umożliwi to ośrodkom szkoleniowym i mentoringowym wgląd do bazy danych potencjalnych pomysłów biznesowych już przeanalizowanych i zweryfikowanych przez profesjonalistów z branży, których elementy można włączyć do różnych programów nauczania.​

https://marketplace.draggingproject.eu/

 • Zidentyfikowanie możliwości i niszy biznesowych, które mogą realizować organizacje pozarządowe (+ przedsiębiorcy zagrożeni wykluczeniem).
 • Zidentyfikowanie usług, prac lub towarów, które administracja publiczna może nabyć w drodze postępowań publicznych i które najłatwiej jest procedować.
 • Stworzenie bazy pomysłów jako cyfrowego zasobu, który pomoże zebrać pomysły biznesowe zidentyfikowane podczas działań projektowych i je uporządkować.
 • Zwiększenie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym: organizacje pozarządowe będą tworzyć mikroprzedsiębiorstwa dzięki pomysłom zebranym z administracji publicznej, a instytucje samorządowe otrzymają usługi od lokalnych wykonawców.
 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • Przedsiębiorstwa I instytucje otoczenia biznesu
 • Centra mentoringowe i instytucje szkoleniowe​
 • Nowi przedsiębiorcy
 • Eksperci prawa Zamówień publicznych​

Po zdefiniowaniu kryteriów wyboru przeprowadzone zostaną warsztaty z lokalnymi interesariuszami w celu zebrania pomysłów biznesowych. W ten sposób interesariusze z każdego kraju partnerskiego będą mieli szansę przyczynić się do rozwoju bazy pomysłów.

Rozwój technologiczny bazy pomysłów online pomoże w rozpowszechnianiu wyników wśród szerszych grup.

Dla każdego pomysłu biznesowego opracowane zostaną plany mentoringowe, a bank będzie aktualizowany przez cały cykl życia projektu.