Rezultaty

Baza pomysłów biznesowych

PR2

Platforma internetowa ze zbiorem pomysłów na biznes w sektorze publicznym

Szkolenie online​

PR3

Kurs kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych i tematów związanych z przedsiębiorczością i zarządzaniem biznesem. Materiały projektu dostępne dla grup zagrożonych wykluczeniem i organizacji pozarządowych