Aktualności


19 czerwca 2023
Czwarte Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w Virginii, w Irlandii

Projekt Dragging nabiera tempa. Z fazy koncepcyjno-badawczej przechodzimy do realizacji działań pilotażowych. Spotkanie partnerstwa projektowego w Virginii, uroczej miejscowości w Irlandii, gdzie ma siedzibę jeden z partnerów The Rural Hub, było doskonałą okazją do czynienia dalszych ustaleń.

W ramach projektu będziemy:

  • wdrażać program mentoringowy dla ośmiu pomysłów na biznes w obszarze ekonomii społecznej
  • prowadzić szkolenia i mentoring dla przyszłych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych.

Już po wakacjach rozpoczniemy nabór, więc wrócimy do Was z zaproszeniem;
Powstaje też platforma, która będzie bazą pomysłów oraz przestrzenią do pracy mentorów, mentorek oraz mentees, czyli osób, które chcą być przedsiębiorcami, przedsiębiorczyniami.
Liczymy, że taka forma popularyzacji ekonomii społecznej przyczyni się nie tylko do zwiększenia zainteresowania ze strony przyszłych przedsiębiorców, ale także administracji publicznej. Element wzmocnienia współpracy między podmiotami ekonomii społecznej i samorządami jest głównym celem projektu Dragging.