Aktualności


Spotkanie podsumowujące projekt Dragging

6 marca 2024 r. PCG Polska współorganizowało wydarzenie w ramach projektu Dragging wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w gościnnych progach Koła Gospodyń Wiejskich w Cząstkowie Polskim.

Podczas spotkania Agnieszka Sokolnicka – koordynatorka projektu opowiedziała o rezultatach projektowych:

  • Bazie pomysłów biznesowych
  • Kursie online z przedsiębiorczości, który powstał na podstawie podręcznika

Podczas części warsztatowej uczestnicy i uczestniczki w grupach poszukiwali rozwiązań na problemy społeczne zidentyfikowane w ich społecznościach. Dużo kreatywnych pomysłów się zrodziło i sporo okazji do wymiany doświadczeń.

Wydarzenie było okazją do spotkania się osób zaangażowanych społeczne na różnym szczeblu działań społecznych: ośrodki pomocy społecznej, urząd pracy, władze samorządowe, przedstawiciele i przedstawicielki podmiotów ekonomii społecznej, NGOs, ośrodków akademickich. Prawdziwie sieciujące spotkanie.

Uczestnikami wydarzenia byli: