NAZWA PROJEKTU

DRAGGING

Przedsiębiorczość z administracją publiczną

Umowa Grantowa: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269

Cele

Celem projektu DRAGGING jest tworzenie wartości dodanej w sektorze usług społecznych przez przekazanie innowacyjnej metodologii, która ułatwi tworzenie narzędzi rentowności ekonomicznej dla organizacji pozarządowych. Poprawi to ich relacje z sektorem publicznym, zwłaszcza w kontekście zamówień publicznych.

Projekt DRAGGING ma 3 główne cele:

  1. zdywersyfikowanie źródeł przychodów organizacji pozarządowych przez poprawę ich zdolności do reagowania na potrzeby sektora publicznego i osiągania stabilnych źródeł dochodów oraz identyfikowanie nowych możliwości współpracy między sektorem ekonomii społecznej i biznesu przez świadczenie usług na rzecz sektora publicznego
  2. skorzystanie z nowych przepisów w tym klauzul społecznych w sektorze publicznym
  3. tworzenie możliwości pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Rezultaty

PR2 Baza pomysłów biznesowych

Platforma internetowa ze zbiorem pomysłów na biznes w sektorze publicznym

PR3 Szkolenie online​

Kurs kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych i tematów związanych z przedsiębiorczością i zarządzaniem biznesem. Materiały projektu dostępne dla grup zagrożonych wykluczeniem i organizacji pozarządowych

Partnerstwo

Umowa Grantowa: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej strony nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów. Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.