Aktualności


11-12 stycznia 2023
Trzecie Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w Warszawie, w Polsce

Na trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu DRAGGING Partnerzy zostali zaproszeni do odwiedzenia Warszawy (Polska).

Spotkanie koncentrowało się na postępach w rozwoju Bazy Pomysłów Biznesowych, w tym na relacjach z prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych z interesariuszami projektu.

Zaprojektowaliśmy również kształt i funkcje struktury Platformy IT oraz różne role użytkowników, umożliwiające odwiedzającym wymianę pomysłów, zapoznanie się z konceptami biznesowymi oraz zaangażowanie w proces mentoringu. Założenia procesu mentoringowego zostały również zaprezentowane podczas spotkania.

Atmosfera w grupie roboczej była również okazją do dopracowania narzędzi do analizy potrzeb szkoleniowych. Zebrane dane będą punktem wyjścia do ustrukturyzowania treści kursu w odpowiedzi na zidentyfikowane luki w wiedzy wśród docelowych odbiorców szkoleń.

Drugiego dnia spędziliśmy czas na rozmowach na temat działań upowszechniających i najskuteczniejszego sposobu monitorowania wszystkich naszych wysiłków. Po spotkaniu pierwszego dnia gospodarze zaprosili gości na degustację polskiej kuchni, gdzie kontynuowano dyskusje w przyjaznej atmosferze.