Новини

Проектът DRAGGING

Проектът DRAGGING е резултат от сътрудничеството на 5 партньора от 4 европейски страни, ангажирани да се справят с финансовата и COVID кризи, в контекста на намаляващите приходи на неправителствения сектор.

Партньорството на проект DRAGGING с гордост представя новата интернет страница на проекта: www.draggingproject.eu

Чрез интернет-базираната платформата ние ще споделяме всички стъпки и резултати от 24-месечния общоевропейски проект по Еразъм+, финансиран от испанската национална агенция (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)), целящ да намали пропастта между местната администрация и местните неправителствени организации, да изгради банка от бизнес възможности, за които те ще могат да кандидатстват, да създаде добавена стойност в социалния сектор чрез иновативна методология, улесняваща генерирането на инструментариум за икономическа жизнеспособност на неправителствените организации, подобряващ връзката им с администрацията в новия контекст на обществените поръчки. Проектът стартира и първите хибридни срещи на партньорите доведоха до разработване на подробни концепции и рамки за общо разбиране на целите и очакваните резултати.

Очаквано въздействие на проекта:

  • Да обучи професионалисти от социални неправителствени организации, да подобрят връзките си с публичната администрация и да могат да отговорят адекватно на нуждите, по отношение на новите политики за обществени поръчки.
  • Да се създадат ефективни работещи синергии, които позволяват взаимно познаване и позволяват нови инструменти за финансиране, които са в по-голямо съответствие с нуждите на социалните субекти и които предоставят адекватни услуги на екосистемата на публичната администрация.
  • Създаване на работни места, генерирани от предприемачески проекти и участие на предприемачите в проектирането на социални предприятия.
  • Въздействие върху местната публична администрация, за да стане съюзник в идентифицирането на бъдещи пазарни ниши за обществени поръчки.