Aktualności

Projekt DRAGGING

Projekt DRAGGING jest efektem współpracy 5 partnerów z 4 krajów europejskich zaangażowanych w walkę z kryzysem finansowym i związanym z pandemią COVID w kontekście malejących dochodów trzeciego sektora.

Partnerstwo projektu DRAGGING z przyjemnością uruchamiło stronę internetową projektu: www.draggingproject.eu

Za pośrednictwem platformy internetowej udostępnimy wszystkie kroki i wyniki 24-miesięcznego paneuropejskiego projektu Erasmus+, finansowanego przez hiszpańską Narodową Agencję (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)), mającego na celu zmniejszenie luki między sektorem publicznym (samorządami) a lokalnymi organizacjami społecznymi w celu stworzenia banku możliwości biznesowych, z którego organizacje mogą skorzystać w celu rozwoju.

Projekt został uruchomiony, a pierwsze hybrydowe spotkanie partnerów zaowocowało opracowaniem szczegółowych koncepcji i ram dla wspólnego zrozumienia celów i przewidywanych rezultatów.

Planowane działania i oczekiwany wpływ projektu:

  • Szkolenie specjalistów z organizacji społecznych w celu poprawy ich relacji z administracją publiczną i odpowiadania na potrzeby w zakresie nowej polityki zamówień publicznych.
  • Tworzenie efektywnych synergii w kontekście współpracy, które pozwalają na dzielenie się wiedzą i umożliwiają tworzenie nowych narzędzi finansowania, bardziej zgodnych z potrzebami podmiotów społecznych i zapewniających odpowiednie usługi ekosystemowi administracji publicznej.
  • Tworzenie miejsc pracy generowane przez projekty przedsiębiorcze i udział przedsiębiorców w projektowaniu przedsiębiorstw społecznych.
  • Wpływ na lokalną administrację publiczną, aby instytucje te stały się sojusznikiem w identyfikowaniu przyszłych nisz na rynku zamówień publicznych.