Резултати

Пазар на бизнес-идеи

PR2

Онлайн платформа, хранилище на бизнес идеи

Онлайн обучителен курс​

PR3

Цялата работа по проекта е достъпна за хора в риск от изключване, както и за други неправителствени организации