Резултати

Пазар на бизнес-идеи

Пазарът на идеи ще има положително въздействие върху обществената и частната сфера: ще позволи на компаниите да идентифицират и развият бизнес възможности, които отговарят на нуждите на съответния сектор. Това ще позволи на наставническите центрове да имат база данни с потенциални бизнес идеи, вече анализирани и утвърдени от професионалисти в сектора и чиито елементи могат да бъдат включени в техните учебни програми.​

https://marketplace.draggingproject.eu/

  • Идентифициране на възможности и бизнес ниши, които могат да бъдат ползвани от неправителствени организации, вкл. и предприемачи, изложени на риск от изключване).
  • Идентифициране на дейности, стоки и услуги за публичните власти, които могат да бъдат спечелени чрез директните процедури при обществените поръчки, и които са най-лесни за участие.
  • Създаване на дигитален инструмент за пазар на бизнес-идеи, който да помогне на проекта да събере всички идентифицирани бизнес идеи и да ги организира.
  • Увеличаване на сътрудничеството между публичен,  частен и неправителствен сектори. Неправителствените организации ще създават микропредприятия,  благодарение на идеите на публичните власти, а те ще получават услуги от местни изпълнители.
  • Неправителствени организации
  • Местни публични власти​
  • Фирми и бизнес организации​
  • Менторски центрове​
  • Нови предприемачи
  • Експерти в областта на обществените поръчки​

След определяне на критериите за подбор ще бъде проведен семинар с местни заинтересовани страни за събиране на бизнес идеите. По този начин заинтересованите страни от всяка страна партньор ще имат шанс да допринесат за развитието на пазара.

Технологичното развитие на онлайн пазара ще помогне за разпространението на резултатите сред по-широки групи.

Плановете за наставничество ще бъдат разработени за всяка бизнес идея и банката ще бъде актуализирана през целия жизнен цикъл на проекта.