Aktualności


Spotkanie podsumowujące projekt Dragging

6 marca 2024 r. PCG Polska współorganizowało wydarzenie w ramach projektu Dragging wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w gościnnych progach Koła Gospodyń Wiejskich w Cząstkowie Polskim.

Podczas spotkania Agnieszka Sokolnicka – koordynatorka projektu opowiedziała o rezultatach projektowych:

 • Bazie pomysłów biznesowych
 • Kursie online z przedsiębiorczości, który powstał na podstawie podręcznika

Podczas części warsztatowej uczestnicy i uczestniczki w grupach poszukiwali rozwiązań na problemy społeczne zidentyfikowane w ich społecznościach. Dużo kreatywnych pomysłów się zrodziło i sporo okazji do wymiany doświadczeń.

Wydarzenie było okazją do spotkania się osób zaangażowanych społeczne na różnym szczeblu działań społecznych: ośrodki pomocy społecznej, urząd pracy, władze samorządowe, przedstawiciele i przedstawicielki podmiotów ekonomii społecznej, NGOs, ośrodków akademickich. Prawdziwie sieciujące spotkanie.

Uczestnikami wydarzenia byli:


Aktualności

13 listopada 2023
Piąte ponadnarodowe spotkanie partnerskie w Walencji, Hiszpania

Konsorcjum projektu Dragging spotkało się w październiku 2023 r. w pięknej i słonecznej Hiszpanii. Tym razem gościliśmy w Incubadora Con Valores w Walencji. Mieliśmy okazję porozmawiać o kolejnych krokach w projekcie – platformie pomysłów biznesowych, a także kursie online dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy zamierzają prowadzić firmy społeczne.

Partnerzy podzielili się obowiązkami do wykonania na poszczególnych etapach projektu, jakie jeszcze stoją przed konsorcjum.

Aktualności


19 czerwca 2023
Czwarte Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w Virginii, w Irlandii

Projekt Dragging nabiera tempa. Z fazy koncepcyjno-badawczej przechodzimy do realizacji działań pilotażowych. Spotkanie partnerstwa projektowego w Virginii, uroczej miejscowości w Irlandii, gdzie ma siedzibę jeden z partnerów The Rural Hub, było doskonałą okazją do czynienia dalszych ustaleń.

W ramach projektu będziemy:

 • wdrażać program mentoringowy dla ośmiu pomysłów na biznes w obszarze ekonomii społecznej
 • prowadzić szkolenia i mentoring dla przyszłych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych.

Już po wakacjach rozpoczniemy nabór, więc wrócimy do Was z zaproszeniem;
Powstaje też platforma, która będzie bazą pomysłów oraz przestrzenią do pracy mentorów, mentorek oraz mentees, czyli osób, które chcą być przedsiębiorcami, przedsiębiorczyniami.
Liczymy, że taka forma popularyzacji ekonomii społecznej przyczyni się nie tylko do zwiększenia zainteresowania ze strony przyszłych przedsiębiorców, ale także administracji publicznej. Element wzmocnienia współpracy między podmiotami ekonomii społecznej i samorządami jest głównym celem projektu Dragging.

Aktualności


11-12 stycznia 2023
Trzecie Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w Warszawie, w Polsce

Na trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu DRAGGING Partnerzy zostali zaproszeni do odwiedzenia Warszawy (Polska).

Spotkanie koncentrowało się na postępach w rozwoju Bazy Pomysłów Biznesowych, w tym na relacjach z prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych z interesariuszami projektu.

Zaprojektowaliśmy również kształt i funkcje struktury Platformy IT oraz różne role użytkowników, umożliwiające odwiedzającym wymianę pomysłów, zapoznanie się z konceptami biznesowymi oraz zaangażowanie w proces mentoringu. Założenia procesu mentoringowego zostały również zaprezentowane podczas spotkania.

Atmosfera w grupie roboczej była również okazją do dopracowania narzędzi do analizy potrzeb szkoleniowych. Zebrane dane będą punktem wyjścia do ustrukturyzowania treści kursu w odpowiedzi na zidentyfikowane luki w wiedzy wśród docelowych odbiorców szkoleń.

Drugiego dnia spędziliśmy czas na rozmowach na temat działań upowszechniających i najskuteczniejszego sposobu monitorowania wszystkich naszych wysiłków. Po spotkaniu pierwszego dnia gospodarze zaprosili gości na degustację polskiej kuchni, gdzie kontynuowano dyskusje w przyjaznej atmosferze.

Aktualności


16 grudnia 2022 r.
Projekt DRAGGING na Europejskim Forum Ekonomicznym Łódzkie 2022

Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2022 odbył się panel „Przedsiębiorcy społeczni – (nie)zwykłe firmy na łódzkim rynku”. Przedstawicielka PCG Ewa Rogalska aktywnie uczestniczyła w dyskusji i miała okazję do zaprezentowania celów i aktywności w projekcie DRAGGING. Poznaliśmy dzięki temu uczestników naszych przyszłych działań i kilka organizacji zainteresowanych współpracą z nami przy projekcie.

Transmisję z panelu można obejrzeć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=U-TTbrg2sZY

Więcej o Forum na stronach: https://forum.lodzkie.pl/

Zaproszeni goście rozmawiali o znaczeniu przedsiębiorczości społecznej dla łódzkiej i krajowej gospodarki.

Panel realizowali wspólnie:

 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • PCG Polska,
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ

w ramach Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego.

News


8 Listopada 2022
Konsultacje eksperckie i warsztaty w Polsce

W Polsce w dniach 4-8 listopada odbyły się trzy zogniskowane warsztaty grupowe – spotkania eksperckie z udziałem przedstawicieli grup docelowych projektu:

 • samorządowców i przedstawicieli jednostek organizacyjnych administracji publicznej – spotkanie online
 • przedstawicieli organizacji trzeciego sektora (organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, fundacje, spółdzielnie) – spotkanie na żywo
 • przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców, firm i organizacji otoczenia biznesu – spotkanie online.

Łącznie w nasze dyskusje zaangażowało się 17 osób.

Celem spotkań było nie tylko przybliżenie założeń projektu DRAGGING, ale także zebranie informacji wspierających powstanie Bazy Pomysłów Biznesowych oraz dyskusja nad dobrymi praktykami zidentyfikowanymi przez zespół projektowy i znanymi uczestnikom.

Główne zebrane wnioski i refleksje z dyskusji:

 • Klauzule społeczne są stosowane przez JST zdecydowanie za rzadko. To szacunkowo niecałe 3% wartości zamówień publicznych w Polsce.
 • Wciąż jest niewystarczająca liczba podmiotów świadczących usługi aktywizacji seniorów i usługi opiekuńcze dla osób zależnych, zwłaszcza na terenach wiejskich.
 • Osoby ze specjalnymi potrzebami wymagają nie tylko szkoleń, ale często również wsparcia ze strony trenerów pracy.
 • Trzeba szkolić osoby zagrożone wykluczeniem, ale nie tylko z tego jak prowadzić biznes, ale przede wszystkim jak zacząć, gdzie się udać po wsparcie, pamiętając przy tym, że część osób nie poradzi sobie na swoim – należy wspierać przedsiębiorczość społeczną.

Zebrane informacje zostaną pogłębione i uwzględnione w opracowywanej wspólnie z partnerami z UE bazie pomysłów biznesowych dla trzeciego sektora i osób zainteresowanych rozwojem nowych przedsiębiorstw i organizacji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych dyskusji za poświęcony nam czas.

Aktualności


13-14 Października 2022
Drugie Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w Plovdiv w Bulgarii

Za nami drugie spotkanie ponadnarodowe w ramach projektu DRAGGING. Tym razem odwiedziliśmy Plovdiv (Bułgaria), by wraz z partnerami na żywo omówić dalsze działania w ramach wzmacniania współpracy między samorządami terytorialnymi a trzecim sektorem. Czyniliśmy też ustalenia dotyczące spotkań eksperckich, które każdy partner przeprowadzi w listopadzie i grudniu. Zaplanowaliśmy spotkania z przedstawicielami samorządów, trzeciego sektora oraz biznesu i dopracowaliśmy ramy zogniskowanych wywiadów grupowych, które pozwolą nam zebrać dane w ustrukturyzowany sposób.

Relacja ze spotkań z naszymi interesariuszami już wkrótce na naszej stronie. Po spotkaniu, nasi Partnerzy goszczący z Bułgarii zabrali nas na interesujący wieczorny spacer po mieście. Mieliśmy okazję nie tylko zobaczyć pozostałości antycznych budowli, ale także zasmakować lokalnej kuchni i poznać się bliżej między sobą.

Aktualności

Zakończono mapowanie interesariuszy i warsztaty w przygotowaniu

Podczas jednego z naszych niedawnych regularnych spotkań kontrolnych omówiliśmy nasze działania związane z mapowaniem interesariuszy i działaniami promocyjnymi, zapraszając do współpracy różne instytucje z grup docelowych projektu.

Stworzyliśmy bazę ekspertów, partnerów i podmiotów z naszych krajów zainteresowanych wspólnymi pracami nad Bazą Pomysłów Biznesowych. Niektórzy z nich mają już pomysły na zasilenie naszej platformy sprawdzonymi modelami biznesowymi.

Teraz nasze prace skoncentrują się na Bazy Pomysłów Biznesowych – drugim Rezultacie projektu DRAGGING. Jest to platforma online, na której będą skatalogowane i udostępnione różne pomysły i modele biznesowe dla trzeciego sektora. Publikowane na giełdzie pomysły biznesowe powstaną na bazie warsztatów i rozmów z lokalnymi interesariuszami.

Podczas spotkania online omówiliśmy ramy warsztatów, które mają się odbyć, oraz zestaw pytań, nad którymi chcielibyśmy pracować z uczestnikami naszych wywiadów grupowych (FGI). Scenariusze warsztatów zostaną dopracowane podczas naszego kolejnego spotkania partnerskiego w Bułgarii.

Aktualności

Projekt DRAGGING

Projekt DRAGGING jest efektem współpracy 5 partnerów z 4 krajów europejskich zaangażowanych w walkę z kryzysem finansowym i związanym z pandemią COVID w kontekście malejących dochodów trzeciego sektora.

Partnerstwo projektu DRAGGING z przyjemnością uruchamiło stronę internetową projektu: www.draggingproject.eu

Za pośrednictwem platformy internetowej udostępnimy wszystkie kroki i wyniki 24-miesięcznego paneuropejskiego projektu Erasmus+, finansowanego przez hiszpańską Narodową Agencję (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)), mającego na celu zmniejszenie luki między sektorem publicznym (samorządami) a lokalnymi organizacjami społecznymi w celu stworzenia banku możliwości biznesowych, z którego organizacje mogą skorzystać w celu rozwoju.

Projekt został uruchomiony, a pierwsze hybrydowe spotkanie partnerów zaowocowało opracowaniem szczegółowych koncepcji i ram dla wspólnego zrozumienia celów i przewidywanych rezultatów.

Planowane działania i oczekiwany wpływ projektu:

 • Szkolenie specjalistów z organizacji społecznych w celu poprawy ich relacji z administracją publiczną i odpowiadania na potrzeby w zakresie nowej polityki zamówień publicznych.
 • Tworzenie efektywnych synergii w kontekście współpracy, które pozwalają na dzielenie się wiedzą i umożliwiają tworzenie nowych narzędzi finansowania, bardziej zgodnych z potrzebami podmiotów społecznych i zapewniających odpowiednie usługi ekosystemowi administracji publicznej.
 • Tworzenie miejsc pracy generowane przez projekty przedsiębiorcze i udział przedsiębiorców w projektowaniu przedsiębiorstw społecznych.
 • Wpływ na lokalną administrację publiczną, aby instytucje te stały się sojusznikiem w identyfikowaniu przyszłych nisz na rynku zamówień publicznych.