News


8 Listopada 2022
Konsultacje eksperckie i warsztaty w Polsce

W Polsce w dniach 4-8 listopada odbyły się trzy zogniskowane warsztaty grupowe – spotkania eksperckie z udziałem przedstawicieli grup docelowych projektu:

  • samorządowców i przedstawicieli jednostek organizacyjnych administracji publicznej – spotkanie online
  • przedstawicieli organizacji trzeciego sektora (organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, fundacje, spółdzielnie) – spotkanie na żywo
  • przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców, firm i organizacji otoczenia biznesu – spotkanie online.

Łącznie w nasze dyskusje zaangażowało się 17 osób.

Celem spotkań było nie tylko przybliżenie założeń projektu DRAGGING, ale także zebranie informacji wspierających powstanie Bazy Pomysłów Biznesowych oraz dyskusja nad dobrymi praktykami zidentyfikowanymi przez zespół projektowy i znanymi uczestnikom.

Główne zebrane wnioski i refleksje z dyskusji:

  • Klauzule społeczne są stosowane przez JST zdecydowanie za rzadko. To szacunkowo niecałe 3% wartości zamówień publicznych w Polsce.
  • Wciąż jest niewystarczająca liczba podmiotów świadczących usługi aktywizacji seniorów i usługi opiekuńcze dla osób zależnych, zwłaszcza na terenach wiejskich.
  • Osoby ze specjalnymi potrzebami wymagają nie tylko szkoleń, ale często również wsparcia ze strony trenerów pracy.
  • Trzeba szkolić osoby zagrożone wykluczeniem, ale nie tylko z tego jak prowadzić biznes, ale przede wszystkim jak zacząć, gdzie się udać po wsparcie, pamiętając przy tym, że część osób nie poradzi sobie na swoim – należy wspierać przedsiębiorczość społeczną.

Zebrane informacje zostaną pogłębione i uwzględnione w opracowywanej wspólnie z partnerami z UE bazie pomysłów biznesowych dla trzeciego sektora i osób zainteresowanych rozwojem nowych przedsiębiorstw i organizacji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych dyskusji za poświęcony nam czas.