Aktualności

Zakończono mapowanie interesariuszy i warsztaty w przygotowaniu

Podczas jednego z naszych niedawnych regularnych spotkań kontrolnych omówiliśmy nasze działania związane z mapowaniem interesariuszy i działaniami promocyjnymi, zapraszając do współpracy różne instytucje z grup docelowych projektu.

Stworzyliśmy bazę ekspertów, partnerów i podmiotów z naszych krajów zainteresowanych wspólnymi pracami nad Bazą Pomysłów Biznesowych. Niektórzy z nich mają już pomysły na zasilenie naszej platformy sprawdzonymi modelami biznesowymi.

Teraz nasze prace skoncentrują się na Bazy Pomysłów Biznesowych – drugim Rezultacie projektu DRAGGING. Jest to platforma online, na której będą skatalogowane i udostępnione różne pomysły i modele biznesowe dla trzeciego sektora. Publikowane na giełdzie pomysły biznesowe powstaną na bazie warsztatów i rozmów z lokalnymi interesariuszami.

Podczas spotkania online omówiliśmy ramy warsztatów, które mają się odbyć, oraz zestaw pytań, nad którymi chcielibyśmy pracować z uczestnikami naszych wywiadów grupowych (FGI). Scenariusze warsztatów zostaną dopracowane podczas naszego kolejnego spotkania partnerskiego w Bułgarii.